Ønsker du å se nye lyn bare for et gitt område i den Norske økonomiske sonen kan du trykke på et fylke eller havområdet. Lyn utenfor det valgte området vil da ikke vises på kartet.

Informasjon om innholdet på denne siden og om tilgang til andre lyndata resurser fra Meteorologisk Institutt kan du finne (her)

Informasjon om Meteororlogisk Institutt sin åpne datapolitikk og rettigheter kan du finne (her)
This site is at the moment supportet only in norwegian.